ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ


«1ο Διακοινοτικό Φεστιβάλ Ποιήσεως μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Δέλτα»


Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών με την Απόφαση 49/2011 αποφασίζει σε συνεργασία με την Ένωση Συγγραφέων-Λογοτεχνών Ευρώπης να διοργανώσει το 1ο Διακοινοτικό Φεστιβάλ Ποιήσεως μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Δέλτα το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του τρέχοντος έτους στην Δ.Κ. Διαβατών του Δήμου Δέλτα.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων όλου του Δήμου, που επιθυμούν να λάβουν μέρος με ποιήματά τους στο Φεστιβάλ Ποιήσεως να τα υποβάλλουν ή να τα ταχυδρομήσουν με απλή επιστολή και όχι συστημένη στην διεύθυνση «Δημοτική Κοινότητα Διαβατών- Δημοτική Βιβλιοθήκη Διαβατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Διαβατά, ΤΚ 570 08, με την ένδειξη: Για το Φεστιβάλ Ποίησης, Υπεύθυνη Αντωνία Χατζηεμμανουήλ».

Στη θέση του αποστολέα στο μεγάλο φάκελο θα σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής η υποβολής των ποιημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2012, η οποία θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή την σφραγίδα του Υπευθύνου παραλαβής των Φακέλων.

Τα ποιήματα θα πρέπει:

1. Να μην υπερβαίνουν συνολικά τους 110 στίχους (ήτοι 110 σειρές)

2. Τα θέματα είναι ελεύθερα

3. Τα ποιήματα να υποβληθούν με ψευδώνυμο και τα πραγματικά στοιχεία (όνομα και τηλέφωνο) να εγγραφούν εντός μικρού Φακέλου, ο οποίος θα τοποθετηθεί κλειστός μέσα στον Φάκελο που θα τοποθετηθούν τα ποιήματα.

4. Να υποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα.


Βραβεία

Θα επιλεγούν 20 ποιήματα μαθητών, τα οποία θα απαγγείλουν οι ίδιοι οι μαθητές ενώπιον κοινού.

Θα απονεμηθούν:

1. 3 Βραβεία

2. 10 Έπαινοι

3. 10 Τιμητικές διακρίσεις

Βέβαια τα βραβεία μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την συμμετοχή των μαθητών.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών το Μάιο του 2012.

Η ημερομηνία και η ώρα θα ανακοινωθεί εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές, στους γονείς των μαθητών, στους Καθηγητές, στα σχολεία τους και στο ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χατζηεμμανουήλ Αντωνία τηλ. 2310 781-854 και ώρες 8:30-14:30 ή

Τσάλης Νικόλαος τηλ. 6974 447-280

 


Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών

Τσάλης Νικόλαος