Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 13:05

ΜΕΛΕΤΗ: La construction de la figure maternelle dans la mythologie grecque, Παρασκευή Ξανθούλη

12157
Rate this item
(0 votes)
ΜΕΛΕΤΗ: La construction de la figure maternelle dans la mythologie grecque, Παρασκευή Ξανθούλη

On traite de la «femme qui assure la descendance» et de la stratégie du système patriarcal par le biais des philosophes, des législateurs et des auteurs anciens, porteurs de cette idéologie pour passer le contrôle des puissances procréées par les femmes par le jeu d’interdiction et les hiérarchies hommes/femmes. 

On se concentre sur la dimension maternelle des déesses du panthéon grec, qui peut être repérée tant leur pouvoir de procréation que dans la protection qu’ elles accordent aux institutions qui encadrent le fonctionnement maternel, ainsi que sur la stratégie du système patriarcal par le biais des déesses pour établir l’ordre social patriarcal. 

Les poètes tragiques, porteurs de l’idéologie patriarcale et intégrés dans les mécanismes culturels de la production des rôles et des comportements, représentent les héroïnes-mères (Médée, Clytemnestre, Phèdre) qui prononcent une parole «mâle», revendiquent une place égale à celle des hommes dans la sphère publique et inversent les rôles de genre en rendant la pareille à leur mari, comme porteuses du mal et dangereuses pour la société patriarcale; ils posent aussi la question du statut des femmes-mères (Hécube, Alceste), archétypes de l’ordre social patriarcal.

Βιογραφικό 

Η Παρασκευή (Βιβή) Ξανθούλη γεννήθηκε στη Λάρισα, έζησε και μεγάλωσε στο Βόλο. Τα  τελευταία 35 χρόνια ζει στο νησί της Ρόδου και έχει δύο παιδιά. Είναι Διευθύντρια σε σχολική μονάδα της Ρόδου από το 2007 έως σήμερα. Είναι απόφοιτος της Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος διπλώματος Maîtrise στη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας του Πανεπιστημίου Faculté des Lettres et des Sciences Humaines De Nice, αριστούχος και υπότροφος διπλωματούχος των Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου μετά συγχαρητηρίων «Docteur en Études grecques» de l’ École doctorale Mondes antiques et médiévaux de l’Université de Sorbonne. Ενεργή είναι η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και διοικητικά συμβούλια επιστημονικών  φορέων Σωματείων και Ενώσεων, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε εκπαιδευτικές / επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγήτρια / επιμορφώτρια. Είναι επίσης Υπεύθυνη Σχεδιασμού – Υλοποίησης και Συντονίστρια, πολλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε πάνω από 90 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και της Γαλλίας, διεθνών και καινοτόμων δράσεων που προάγουν το Σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς και Υπεύθυνη Σχεδιασμού – Υλοποίησης Ημερίδων – Διαλέξεων. Μιλάει επίσημα τη Γαλλική, Ιταλική και Αγγλική Γλώσσα.

Read 12157 times